MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde LCD Ekranda sıcaklık nem sensörü kullanılarak değer okuma uygulaması yapılacaktır.

LCD Ekran devrede okunabilecek sensörik ve sözel değerleri okumak ve ekrana yazdırmak için kullanılan devre elemanıdır.LCD ekranların iki tip versiyonu vardır bu uygulamamızda I2C modülü kullanarak gerçekleştirilecektir.

DHT 11,ortamda bulunan sıcaklık ve nemi ölçen bir sensördür.


Yukarıdaki şekillerde LC
D ekran ve DHT 11 Sensörlerinin görselleri  verilmiştir.


Gerekli Devre Elemanları:Bağlantı Şeması:

Devrede bulunan I2C modülü sayesinde LCD Ekran bağlantısı 4 pinle yapılacak kadar kolay hale gelmiştir.

Devrede I2C Modülünün;                                                            DHT11 Sensör bağlantısı

VCC Bacağı        5V     pinine                                                       GND        GND pinine

GND Bacağı       Gnd pinine                                                         VCC        5v Pinine

SDA Bacağı        SDA pinine                                                         DATA        8 nolu sayısal pine

SCL Bacağı        SCL pinine

bağlantısı yapılacaktır.


Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Öncelikle kodları oluşturmadan önce MBlock programı içerisinde bulunan kütüphaneden I2C eklentisi  ve DHT 11 eklentisi seçilmelidir.Eklentilerin görselleri şekilde verilmiştir.

Eklenen bu eklentiler sayesinde LCD ekranda yazı yazılabilecek ve eğer devrede varsa sensörlerin değerlerini okuyabilmek için gerekli kodlar bulunmaktadır.Not:Kodları oluştururken LCD ekrana yazdırılacak yazıda Türkçe karakter sorununa dikkat edilmelidir.

Tüm bağlantılar doğru yapılıp kodlar yazıldıktan sonra LCD ekranda yazılar ekrana gelmiyorsa, arkasında bulunan mini potansiyometre ile hassasiyet ayarı yapılmalıdır.

 


Kodlar yazıldıktan sonra ortamın sıcaklık ve nem değeri LCD ekran üzerinde okunacaktır.

Uygulama Videosu: