MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan klavye tuşlarını(1-2-3) kullanarak led yakma projesi devre şeması gerekli malzemeler ve kod blokları şekilde verilmiştir.

Led ışık veren devre elemanı olarak bilinmektedir.Anot(+),Katot(-) olarak iki bacağı bulunur.

Daha önce ledle alakalı uygulamalarımız olmuştu.Ancak  daha da çeşitlendirmek adına bu projenin de faydalı olacağını düşünüyorum.Gerekli Devre Elemanları:


Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.
Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Mblock programıyla kodlar yazılmadan önce Aygıtlar  sekmesinden  Arduino seçilip program "Canlı" moduna alınmalıdır.Daha sonra kodlar şekilde verildiği gibi yazılmalıdır.Kodlar yazıldıktan sonra  klavyeden numerik olarak 1-2-3 tuşlarına basarak 1 tuşuna basıldığında bir ledin, 2 tuşuna basıldığında ise iki ledin ve 3 tuşuna basıldığında da üç ledin yandığı görülecektir.
Canlı modda çalıştığından dolayı kodlar kartta depolanamaz ve USB Bağlatısı kesildiğinde pille çalıştırılsa dahi kodlar çalışmayacaktır.

Uygulama Videosu: