MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde ultrasosonik mesafe sensörünün ürettiği değeri LCD Ekranda  okuma uygulaması yapılacaktır.

LCD Ekran devrede okunabilecek sensörik ve sözel değerleri okumak ve ekrana yazdırmak için kullanılan devre elemanıdır.LCD ekranların iki tip versiyonu vardır bu uygulamamızda I2C modülü kullanarak gerçekleştirilecektir.Mesafe Sensörü ise ses dalgalarını kullanarak bir nesneye olan uzaklığı ölçen sensörlerdir.


Gerekli Devre Elemanları:Bağlantı Şeması:Devre şeması Tınkercad Circuits aracılığıyla oluşturulmuştur.

Devre kurulumu gerçekleştirirken LCD Ekran ve Mesafe Sensörünün bağlantılarının ayrı ayrı gerçekleştirilmesinde fayda olacaktır.

Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Öncelikle kodları oluşturmadan önce MBlock programı içerisinde bulunan kütüphaneden I2C eklentisi seçilmelidir.Eklentinin görseli şekilde verilmiştir.


Eklenen bu eklenti sayesinde LCD ekranda yazı yazılabilecek ve eğer devrede varsa sensörlerin değerlerini okuyabilmek için gerekli kodlar bulunmaktadır.Not:Kodları oluştururken LCD ekrana yazdırılacak yazıda Türkçe karakter sorununa dikkat edilmelidir.

Tüm bağlantılar doğru yapılıp kodlar yazıldıktan sonra LCD ekranda yazılar ekrana gelmiyorsa, arkasında bulunan mini potansiyometre ile hassasiyet ayarı yapılmalıdır.


Kodlar yazılmadan önce mesafe sensörünün ürettiği değeri sürekli ekranda gösterebilmekiçin mesafe adlı değişken oluşturulup görselde verilen kodlar yazılmalıdır.

Uygulama Videosu: