MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde Joystick aracılığıyla breadboard üzerinde bulunan sağ ve sol ledlere araba sinyali efekti uygulanıp buzzer ile de korna efekti verilmiştir.

Joystick,iki eksende(x,y)hareket etmeyi sağlayan iki potansiyometre bulunduran ve dikey hareketinde ise buton görevi gören devre elemanıdır.Gerekli Devre Elemanları:Bağlantı Şeması:Devrede joystick bağlantısı yapılması gerekmektedir.Tınkercad ile joystick modülü bağlantısı yapılamadığı için joystick bağlantıları harici olarak verilmiştir.

Bağlantıda tek bir eksen kullanılacağı için Vrx veya Vry eksenlerinden birisinin kullanılması yeterli olacaktır.
Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Oluşturulan değişken sayesinde Joystickten gelen "x"  koordinat değeri okunur ve kod kısmında işimizi kolaylaştıracaktır.Gelen değere göre ledlerin yanma sıklığı ayarlanarak kodlar bitirilir ve Yükle Modunda yüklenir.Uygulama Videosu: