Bu proje, çocukların ve gençlerin temel düzeyde makine öğrenmesi kavramlarını öğrenmelerini ve pratik yapmalarını sağlamak için bir eğitim aracı olarak tasarlanmıştır. Çocuklar, Mblock'un blok tabanlı programlama arayüzünü kullanarak basit bir makine öğrenmesi modeli oluşturacak ve bu modeli bir resim çizme işlemine uygulayarak eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğreneceklerdir.

  1. Veri Toplama: İlk olarak, kullanıcılar tarafından çizilen basit şekillerin verileri toplanır. Bu veriler, çizilen şekillerin koordinatları ve belki de rengi gibi özellikleri içerir. Bu adım, çocukların veri toplamanın önemini ve nasıl yapıldığını anlamalarına yardımcı olur.


  2. Model Oluşturma: Veriler toplandıktan sonra, önceden eğitilmiş bir makine öğrenmesi modeli oluşturulur.Üçgen,kare ve altıgen şekli tanıtılır.


  3. Model Entegrasyonu: Oluşturulan model, Mblock içindeki özel bloklar aracılığıyla entegre edilir. Bu bloklar, modelin eğitilmesi, test edilmesi ve çıktı üretmesi için gerekli işlevleri sağlar.


  4. Çizim İşlemi: Kalem eklentisi kullanılarak kalem kuklasına gerekli kodlar yazdırılarak çizimler yapılır.


  5. Sonuçların Gösterimi: Modelin çıktısı, çizilen şeklin ne olduğunu belirten bir mesaj veya resim olarak gösterilir. Örneğin, kullanıcı bir daire çizdiğinde, model "Bu bir dairedir!" gibi bir çıktı üretebilir.

Uygulama Videosu: