MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan yürüyen ışık projesi devre şeması gerekli malzemeler ve kod blokları şekilde verilmiştir.

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi led ışık veren devre elemanı olarak bilinmektedir. Anot(+),Katot(-) olarak iki bacağı bulunur. Devremiz breadboard üzerine kurulduktan sonra gerekli kodlar yazıldıktan sonra potansiyometre sağa sola çevirildikçe ledler yanıp sönecektir.Gerekli Devre Elemanları:

Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.

Potansiyometrenin + ve - bacağını deneme yanılmayla bulabilirsiniz.

Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Analog sinyaller (0-1023 )arasında değer alır.Bu değerleri ledlere eşit aralıklarda dağıtabilmek için 4' e bölerek eşik değerleri bulup gerekli kodları yazıyoruz.

Uygulama Videosu: