Açıklama: Bu proje, yapay zeka ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak kameradan parmak hareketlerini algılayacak ve bu hareketlere göre kuklanın hareketini kontrol edecek bir sistem geliştirecektir. İşte adımlar:

Adım 1: Veri Toplama ve Hazırlık

 • Parmak hareketlerini tanımlayan bir veri seti toplayın. Bu, sağ, sol, yukarı ve aşağı gibi hareketleri içermelidir.
 • Veri setini etiketleyin, yani her bir hareketi doğru şekilde belirtin.
 • Gerekirse, veri setini temizleyin ve özelliklerini çıkarın.

Adım 2: Modelin Eğitimi

 1. Python gibi bir programlama dilinde, makine öğrenmesi kütüphanelerini kullanarak bir model oluşturun.
 2. Veri setinizi eğitim ve test kümelerine ayırın.
 3. Bir derin öğrenme modeli (örneğin, evrişimli sinir ağları veya rekürrent sinir ağları) oluşturun ve eğitin. Giriş olarak kameradan alınan görüntüleri, çıkış olarak ise parmak hareketlerini kullanın.
 4. Modeli eğitirken, doğruluk ve kayıp gibi metriklerle performansını değerlendirin. Gerekirse, modeli ayarlayın veya farklı bir mimari deneyin.

Adım 3: Kukla Hareketlerinin Kontrolü

 1. Eğitilmiş modeli kullanarak kameradan canlı görüntü alın.
 2. Görüntü üzerinde parmak hareketlerini algılayın ve model aracılığıyla sınıflandırın.
 3. Her bir parmak hareketi için bir eylem belirleyin. Örneğin, sağa hareket edildiğinde kuklayı sağa döndürmek, sola hareket edildiğinde kuklayı sola döndürmek vb.
 4. Belirlenen eylemi kuklaya uygulayarak, kuklanın hareketini kontrol edin.

Adım 4: Test ve Ayarlamalar

 • Oluşturduğunuz sistemde deneme yapın ve kuklanın doğru şekilde hareket edip etmediğini kontrol edin.
 • Gerekirse, modelinizi ve sistem ayarlarını ayarlayarak performansı artırın.

Adım 5: Projenin Entegrasyonu

 • Makine öğrenmesi modelini ve kukla kontrol sistemini bir araya getirin.
 • Gerekirse, kullanıcı arayüzü veya başka bir ara katman ekleyerek projeyi kullanıcı dostu hale getirin.

Notlar:

 • Modelinizi eğitirken yeterli veriye ve çeşitliliğe sahip olmaya özen gösterin, böylece gerçek dünya koşullarında daha iyi performans gösterir.
 • Sisteminizin gerçek zamanlı olarak çalışabilmesi için donanım gereksinimlerini ve hızlı işleme yöntemlerini göz önünde bulundurun.

Bu adımları takip ederek, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanarak parmak hareketlerini algılayarak kuklanın hareketini kontrol eden bir projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Başarılar dilerim!

Uygulama Videosu: