MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde Joystick sayesinde yukarı,aşağı,sağ ve sol yönlerine bağlı olarak  analog pinlerden gelen değerlere bağlı olarak ledler ışık verecektir.

Joystick,iki eksende(x,y)hareket etmeyi sağlayan iki potansiyometre bulunduran ve dikey hareketinde ise buton görevi gören devre elemanıdır.Gerekli Devre Elemanları:


Bağlantı Şeması:Bağlantıyı yaparken ledler breadboard üzerinde yön tuşları görünümünde dizilmelidir.Joystick eğer ters yönde çalışıyorsa A0 ve A1 bağlantıları yer değiştirilebilir.Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:
Kodlar mutlaka MBlock programında "Canlı" modda çalıştırılmalıdır.Ayrıca Bellenim Güncellemeside yapılmalıdır.

Oluşturulan değişken sayesinde Joystickten gelen "x" ve "y" koordinat değerleri okunur ve kod kısmında işimizi kolaylaştıracaktır.
Projeyi daha da geliştirmek adına SW pini bir dijital pine bağlanarak tüm ledlerin aynı anda ışık vermesi de sağlanabilir.

Uygulama Videosu: