MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan potansiyometre  kullanarak led devresi kurulacaktır.Devre kurulduktan sonra potansiyometre çevirildikçe ışık şiddeti artıp azalacaktır.

Potansiyometre:Direnç değeri kullanıcı tarafından ayarlanabilen ya da değiştirilebilen bir devre elemanıdır. Elektronik projelerinde sıklıkla kullanılan potansiyometre hassas ayarlama gerektiren durumlarda tercih edilmektedir.

Potansiyometrelerin direnç değerleri üzerlerinde yazmaktadır. Ayar çubuğu sola döndürüldükçe direnç değeri azalırken, sağa doğru döndürüldükçe direnç değeri artar. En küçük değeri 0 olmak üzere en büyük direnç değeri potansiyometre üzerinde yazan değer olacaktır.

Potansiyometre arduino projelerinde led parlaklığı ayarlama, RGB led kontrolü, servo motor kontrolü, motor hız kontrolü, lcd ekran kontrolü ve diğer hassas ayarlama gerektiren tüm projelerde kullanılabilir.

Gerekli Devre Elemanları:


Bağlantı Şeması:Tinkercad Circuits aracılığıyla devre şeması oluşturulmuştur.Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.


Potansiyometre bacak bağlantıları görselde verilmiştir.Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:


Uygulama Videosu: