MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde PIR Hareket Sensörü kullanarak merdiven otomatı devresi oluşturulmuştur.

Pır Hareket Sensörü ortamda bulunan hareketleri algılayan sensörlerdir.Güvenlik sistemlerinde sıklıkla kullanılır.Gerekli Devre Elemanları:

Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.


Görselde hareket sensörü bağlantıları ve ayarları(Zaman,Hassasiyet) verilmiştir.

Hareket sensörü üzerindeki kapak çıkarılarak bağlantılar gözlemlenebilir.

Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Pır hareket sensörü dijital sinyal üretir hareket varsa ortamda "1" hareket yoksa "0" değerini üretir.Uygulama Videosu: