MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde PIR Hareket Sensörü kullanarak Hırsız Alarmı devresi oluşturulmuştur.

Pır Hareket Sensörü ortamda bulunan hareketleri algılayarak buzzerın  devreye girmesiyle hem ışıklı hem de sesli uyarı verecektir.

Nesnelerin veya canlıların sergiledikleri fiziksel eylemleri kızılötesi, mikrodalga, ultrasonik veya titreşim yöntemleriyle algılanmasını sağlayan sensörler, hareket sensörü olarak adlandırılmaktadır. Pasif kızılötesi sensör (PIR-Passive Infrared veya Pyroelectric) alandaki ısı farkını izleyen bir kızılötesi alıcı sensör ile ortam ve obje arasında hızlı bir ısı değişimi olduğunda, bu algılama olarak kaydedilir.

Aktif kızılötesi sensör (AIR-Active Infrared) ise kızılötesi alıcı ve verici sensörler ile daha uzak mesafe ve daha dar algılama alanlarında verici sensörden saçılan kızılötesi ışının alıcı sensör tarafından alınıp alınmadığını kontrol ederek algılama sağlar. Üründe bulunan harekete duyarlı sensör kısmı, eylemi algıladıktan sonra bünyesindeki farklı bir mekanizmayı tetikleyen aktif veya pasif özellikte üretilmiştir.
Gerekli Devre Elemanları:Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.


Görselde hareket sensörü bağlantıları ve ayarları(Zaman,Hassasiyet) verilmiştir.

Hareket sensörü üzerindeki kapak çıkarılarak bağlantılar gözlemlenebilir.
Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Pır hareket sensörü dijital sinyal üretir hareket varsa ortamda "1" hareket yoksa "0" değerini üretir.

Oluşturulan kodlar sayesinde özellikle ışığın uyaran şiddetini artırmak adına 0.02 saniye bekle komutu verilmiştir.Uygulama Videosu: