MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan Buton kullanarak piyano çalma projesi devre şeması gerekli malzemeler ve kod blokları şekilde verilmiştir.Devremiz breadboard üzerine kurulduktan sonra gerekli kodlar yazıldıktan sonra butona basıldığı zaman buzzer ile notalar devreye girecektir.

Gerekli Devre Elemanları:

Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Farklı notalar ve vuruşlar kullanarak daha hoş sesler üretilebilir.Uygulama Videosu: