MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan led yakma projesi devre şeması gerekli malzemeler ve kod blokları şekilde verilmiştir.

Led ışık veren devre elemanı olarak bilinmektedir.Anot(+),Katot(-) olarak iki bacağı bulunur.


Devremiz breadboard üzerine kurulduktan sonra gerekli kodlar yazıldıktan sonra bir saniye aralıklarla yanıp sönecektir.Gerekli Devre Elemanları:Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:
Uygulama Videosu: