MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde Joystick sayesinde servo motor kontrolleri yapacağız.

Joystick,iki eksende(x,y)hareket etmeyi sağlayan iki potansiyometre bulunduran ve dikey hareketinde ise buton görevi gören devre elemanıdır.

Gerekli Devre Elemanları:

  • Arduıno Uno
  • Breadboard
  • Joystick
  • Servo Motor
  • Jumper Kablolar


Bağlantı Şeması:
Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:


Analog pinlerden gelen maksimum 1023 değerini 6 ya bölerek servo motorun maksimum dönüş açısı olan 180 e tamamlıyoruz.

Kodlar yazıldıktan sonra Joystick x ve y ekseninde hareket ettirildikçe motor dönüş sağlayacaktır.


Uygulama Videosu: