MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde Joystick sayesinde iki servo motorun kontrollerini yapacağız.

Joystick,iki eksende(x,y)hareket etmeyi sağlayan iki potansiyometre bulunduran ve dikey hareketinde ise buton görevi gören devre elemanıdır.
Gerekli Devre Elemanları:Bağlantı Şeması:Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:
Analog pinlerden gelen maksimum 1023 değerini 6 ya bölerek servo motorun maksimum dönüş açısı olan 180 e tamamlıyoruz.

Kodlar yazıldıktan sonra Joystickler x ve y ekseninde hareket ettirildikçe motorlar dönüş sağlayacaktır.


Uygulama Videosu: