MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde Gaz sensörü  kullanarak ortamda bulunan gazın seviyesini ölçerek hem ışıklı hemde sesli uyarı yapan bir sistem geliştirilecektir.

Gaz Sensörü,ortamda bulunan çeşitli gazları algılayarak hem dijital hemde analog sinyal üreten devre elemanıdır.Gerekli Devre Elemanları:

  • Arduıno Uno
  • Breadboard
  • Gaz Sensörü
  • Led
  • Buzzer
  • 220 ohm direnç
  • Jumper Kablolar


Bağlantı Şeması:

Gaz sensörü üzerinde bulunan potansiyometre ile sensör hassasiyet ayarı yapılmalıdır.


Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:


Ortamda bulunan gaz,sensör tarafından algılandığı takdirde hem sesli hem de ışıklı uyarı verecektir.
"Gazdeger" değişkenini sensörün analog sinyal bacağına bağlı olan A0 pinine ayarlayarak değeri okuyoruz.Uygulama Videosu: