MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan   çift led yakma projesi devre şeması gerekli malzemeler ve kod blokları şekilde verilmiştir.Devremiz breadboard üzerine kurulduktan sonra gerekli kodlar yazıldıktan sonra belirtilen süre aralıklarında yanıp sönecektir.

Gerekli Devre Elemanları:
Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.

Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:Uygulama Videosu: