MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan karaşimşek projesi devre şeması gerekli malzemeler ve kod blokları şekilde verilmiştir.
Devremiz breadboard üzerine kurulduktan sonra gerekli kodlar yazıldıktan sonra ledler sırasıyla  yanıp sönecektir.

Gerekli Devre Elemanları:Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.

Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar: