MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan Buzzer kullanarak Arkadaşım Eşşek projesi devre şeması gerekli malzemeler ve kod blokları şekilde verilmiştir.
Devremiz breadboard üzerine kurulduktan sonra gerekli kodlar yazıldıktan sonra arkadaşım eşşek şarkısı çalacaktır.

Gerekli Devre Elemanları:Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.

Not:Aktif Buzzer kullanılarak notaların  daha belirgin olması açısından daha faydalı olacaktır.


Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Uygulama Videosu: