MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan Buton kullanarak Led Yakıp  Söndürme projesi devre şeması gerekli malzemeler ve kod blokları şekilde verilmiştir.
Devremiz breadboard üzerine kurulduktan sonra gerekli kodlar yazıldıktan sonra butona basıldığı zaman led yanacak ve bir diğer butona basıldığında ise led sönecektir.

Gerekli Devre Elemanları:
Bağlantı Şeması:

Devre şeması Tınkercad Cırcuıts aracılığıyla oluşturulmuştur.Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Uygulama Videosu: