MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde Ses sensörü  kullanarak ortamda bulunan sesin seviyesini ölçerek devrede bulunan ledler 1 saniye aralıklarla yaıp sönecektir.

Ses Sensörü,ortamda bulunan sesleri algılayarak hem dijital hemde analog sinyal üreten devre elemanıdır.Gerekli Devre Elemanları:

  • Arduıno Uno
  • Breadboard
  • Ses Sensörü
  • Led
  • 220 ohm direnç
  • Jumper Kablolar


Bağlantı Şeması:

Ses sensörü üzerinde bulunan potansiyometre ile sensör hassasiyet ayarı yapılmalıdır.
Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:


Ortamda alkış sayesinde oluşacak sesi algılayan devre sayesinde ledler ışık verecektir.