MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde Su sensörü  kullanarak bardakta bulunan suyun seviyesini ölçerek devrede bulunan ledler su seviyesine göre sıralı olarak yanıp sönecektir.

Su Seviye Sensörü,üzerinde bulunan iletken bakır teller sayesinde su taneciklerinin bu bakır tellere değmesiyle oluşan direncin ölçülmesini sağlayan bir sensör çeşididir.Bu sensör potansiyometre gibi görev alır.Su seviyesi yukarı çıktıkça direnç azalır ve ölçüm yapar.

Gerekli Devre Elemanları:
Bağlantı Şeması:

Devrede bulunan dirençler devrenin daha iyi okunması adına breadboard üzerinde bulunan (-) hatta bağlanarak GND pini üzerinden çoklanmıştır.

Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:Bardakta bulunan suyun seviyesine göre farklı renklerdeki ledler ışık verecektir.