MBlock 5 programı kullanılarak oluşturulan devre sayesinde LCD Ekrana yazı yazdırma uygulaması yapılacaktır.

LCD Ekran devrede okunabilecek sensörik ve sözel değerleri okumak ve ekrana yazdırmak için kullanılan devre elemanıdır.LCD ekranların iki tip versiyonu vardır bu uygulamamızda I2C modülü kullanarak gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki şekillerde LCD ekranın modüllü ve modülsüz görselleri verilmiştir.


Gerekli Devre Elemanları:


Bağlantı Şeması:

Devrede bulunan I2C modülü sayesinde LCD Ekran bağlantısı 4 pinle yapılacak kadar kolay hale gelmiştir.

Devrede I2C Modülünün;

VCC Bacağı        5V     pinine

GND Bacağı       Gnd pinine

SDA Bacağı        SDA pinine

SCL Bacağı        SCL pinine

bağlantısı yapılacaktır.
Mblock Programıyla Oluşturulan Kodlar:

Öncelikle kodları oluşturmadan önce MBlock programı içerisinde bulunan kütüphaneden I2C eklentisi seçilmelidir.Eklentinin görseli şekilde verilmiştir.


Eklenen bu eklenti sayesinde LCD ekranda yazı yazılabilecek ve eğer devrede varsa sensörlerin değerlerini okuyabilmek için gerekli kodlar bulunmaktadır.

İşte bu kodlar ise şöyledir:


Tüm bu söylediklerim yapıldıktan sonra ekrana yazı yazdırmak ve buna bağlı kodlar geliştirmek kalacaktır.Örnek bir kod blogu yazılıp Arduino Uno karta yüklenerek çalışma tamamlanabilir.

Kullandığımız LDC ekranda 16 satır 2 sutün kullanılmaktadır buna bağlı olarak 16x2 olarakta isimlendirilmektedir.

Not:Kodları oluştururken LCD ekrana yazdırılacak yazıda Türkçe karakter sorununa dikkat edilmelidir.

Tüm bağlantılar doğru yapılıp kodlar yazıldıktan sonra LCD ekranda yazılar ekrana gelmiyorsa, arkasında bulunan mini potansiyometre ile hassasiyet ayarı yapılmalıdır.
Uygulama Videosu: